Gebruiksvoorwaarden

Wij streven naar een constructieve en gezellige omgeving, waar volwassen gedrag bij hoort! 

1908.nl account

Indien je een 1908.nl account aanmaakt, stem je er uitdrukkeijk mee in om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij het aanmaken van het 1908.nl account en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Na het aanmaken van een 1908.nl account ontvang je een bevestigingsmail. Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Indien je het vermoeden hebt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, ben je verplicht om 1908.nl hiervan direct op de hoogte te stellen via info@1908.nl.

1908.nl heeft te allen tijde het recht een 1908.nl account tijdelijk of permanent te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van 1908.nl in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden. 

Gedragsregels

Indien je een 1908.nl account hebt aangemaakt en/of de website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora, reacties op social media kanalen van 1908.nl, etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Zorg voor een beleefde houding
 • Maak jezelf bekend
 • Probeer een nieuwe invalshoek aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor je mening
 • Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaafd en goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen, zoals het overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens
 • Plaats geen reclame uitingen
 • Plaats geen persoonsgegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties, danwel illegale zaken (bijvoorbeeld software, muziek, etc.)
 • Indien je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat deze toevoegt aan de discussie.

1908.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie of content uit. Je bent zelf aansprakelijk en vrijwaart 1908.nl voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de geplaatste reacties en content. 1908.nl behoudt zich het recht voor zonder verdere opgaaf van reden in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, danwel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites en social media kanalen, geef je 1908.nl een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien je geen rechthebbende bent van de geplaatste content dien je toestemming te hebben van de rechthebbende voordat je tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dien je bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).