dsc00121

Nieuws

“De Sportclub was eigenaar van het Stadion, de rest alleen gesprekspartner”

Van de redactie

De Sportclub Feyenoord is in feite de moedervereniging van de huidige proftak. De amateurtak had bovendien een meerderheidsbelang in De Kuip, voordat deze werden ondergebracht in een aparte bv om een nieuw stadion mogelijk te maken.

De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) sprak met Sportclub Feyenoord-voorzitter Arjan van der Graaff en secretaris Cees Ultee. In Perspectief reageerden beide bestuursleden op met niet doorgaan van Feyenoord City en de stand van zaken rondom de aandelen.

Met betrekking tot de aandelen Stadion Feijenoord. Die aandelen zitten nu in de nieuwe bv De Kromme Zandweg, die omgezet zou worden in een nieuwe stichting. In hoeverre is dat al gerealiseerd en kunnen jullie ons uitleggen hoe de vork anno 2023 in de steel zit? “De B.V. de Kromme Zandweg is, vrijwel van het begin af aan omgezet in een stichting. Laten we het niet te gecompliceerd maken. De Stichting De Kromme Zandweg heeft “in the end” een meerderheidsbelang in de Stadion Feijenoord N.V.”

Er is altijd gedoe geweest met betrekking tot die aandelen. Hoe heeft de Sportclub dat in al die jaren ervaren? “De Feyenoord-family heeft nooit gedoe gehad over de aandelen. Anderen meenden met minder kennis en wellicht andere bedoelingen het beter te weten. De Sportclub is schatbewaarder van de aandelen gebleven.”

De leden hebben op 2 oktober 2019 in overgrote meerderheid besloten om afstand te doen van hun Kuip aandelen waarmee mede de basis werd gelegd voor de bouw van een nieuw stadion. Als onderdeel van de deal zou de amateurtak vanaf 2023 jaarlijks, en dat 40 jaar lang, 275.000 euro van de stadionorganisatie krijgen. Het totaalbedrag zou zodoende op 11 miljoen euro uitkomen. Het nieuwe stadion komt er echter voorlopig niet. Kunnen jullie uitleggen hoe de stand van zaken nu is? “Er zijn in het kader van de bouw van een nieuw Stadion overeenkomsten gesloten tussen het Stadion Feijenoord en de Sportclub Feyenoord. Dat zijn bi-laterale overeenkomsten. De kennis van de inhoud van deze bilaterale overeenkomst is voorbehouden aan de partijen bij de overeenkomst. De leden van de Sportclub hebben hun goedkeuring aan de overeenkomst gehecht. Wij gaan niet op de verdere inhoud in. Het Sportclub bestuur neemt op afstand kennis van de ontwikkelingen die er zijn sinds het besluit om geen nieuw stadion op de beoogde locatie te bouwen. Mededelingen daaromtrent worden gedaan door de directie van het Stadion.”

Penningmeester Peter Bak kreeg nog een voorstel om de aandelen voor 15 miljoen over te dragen maar dat bleek na onderzoek toch niet zo succesvol uit te kunnen pakken voor jullie. Waarom ging die ‘deal’ niet door? “Er is nooit sprake geweest van een deal. De Sportclub heeft in het belang van het Stadion het gepresenteerde plan van de hand gewezen. Eerstens omdat de Sportclub van mening was (en is) dat het stadion niet in commerciële handen moet vallen en ook omdat het plan en de bedoeling erachter niet deugden.”

We waren als aandeelhouders altijd toch min of meer samen ‘eigenaar’ van het stadion. In hoeverre zien jullie jezelf nog als betrokken partij? “Wie zijn ‘wij samen’? De Sportclub was eigenaar van het Stadion. De VASF is een prima gespreksplatform, maar is geen eigenaar en is dat ook nooit geweest. Het zijn van eigenaar is niet te vergelijken met het zijn van een gespreksplatform. Op het gesprekplatform vindt overleg plaats met belanghebbenden. De eigenaren beslissen. Het beleid in het Stadion is in handen van een capabele directie met een even capabele Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders oordeelt en beslist in meerderheid. Dat is altijd zo geweest en als het aan de Sportclub ligt zal dat wel zo blijven.”

Delen

Reacties

Lekker die Jip en Janneke taal. Nu snap ik er niks meer van, terwijl ik het hiervoor redelijk begreep hoe het in elkaar steekt.

Een groot voetballer zei ooit: "als ik wilde dat je het begreep had ik het wel beter uitgelegd."
Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF). Geschreven met de Nederlandse ‘lange ij’ dus, zoals de wijk Feijenoord.
Op het Stadion Feyenoord staat… “feyenoord” …. niet “feijenoord”.
We weten bijna allemaal waarom de naam van de profclub Feijenoord in de jaren zeventig werd veranderd in ‘Feyenoord’.
Op het stadion staat echter met grote letters ‘feyenoord’’. Is dat nodig en niet nodeloos verwarrend?
Als we nu eens beginnen met het stadion zo spoedig mogelijk officieel “De Kuip” te gaan noemen. “De Kuip” is een begrip in heel Europa, De Kuip is is de thuisbasis van Feyenoord, dat weet iedereen, dan is de verwarring met die IJ en die Y wat het stadion betreft tenminste verdwenen.
Een wel heel vreemd verhaal, iemand is aandeelhouder van het stadion, maar geen eigenaar.
Als ik 1 aandeel ING bijvoorbeeld koop, ben ik mede-eigenaar van ING of welk ander bedrijf dan ook.
Dat ik geen zak te vertellen heb in het beleid van ING met mijn ene aandeeltje doet daar niks van af, ik ben mede-eigenaar.
En hier wordt met droge ogen beweerd dat een aandeelhouder van het stadion geen mede-eigenaar is.
De vraag die dan bij me opkomt, is dat ' geregeld' door de wazige constructie om aandelen onder te brengen in eerst een BV en die BV vrijwel direct om te zetten in een stichting ?
Maar goed, 1 ding is wel helder in ieder geval en dat is waar de rekening heen moet om het achterstallig onderhoud aan te pakken, de eigenaar i.c. de sportclub dus.
Je bent dan geen mede eigenaar met dat ene aandeel. Je bent participant.
Alle aandelen van een onderneming zijn opgenomen als eigen vermogen, dat betekent dat een aandeelhouder mede eigenaar is.
Daarom krijgt hij of zij dividend en verliest het aandeel zijn waarde als het bedrijf failliet gaat.
In een aandeelhoudersvergadering kunnen aandeelhouders hun stem uitbrengen en geven zij goedkeuring aan het jaarverslag.
Heel duidelijk verhaal staat er ook nog iets in over Michel Perridon die de aandelen wilde kopen of hoe de Goldman Sax bank er in staat nu?
Goldman Saks moet je zien als een lening.
Vervelende is dat er sprake is van een oplopende rente omdat het nieuwe stadion niet is doorgegaan. Daarom is Stadion opzoek naar herfinanciering van de schuld via een nieuwe lening. Als dat lukt zijn we van GS af.
Het stadion was vroeger eigendom van Feyenoord net als de grond rondom de kuip. Toen was Feyenoord mega rijk.
Grond onder de Kuip is volgens mij altijd van de gemeente geweest waarvoor de club erfpacht betaalt.
Volgens iemand die bij Feyenoord gespeeld heeft eind jaren 60 niet.
Raar artikel, waar gaat het eigenlijk over?
Zo zie je maar weer de activisten Framing Frans, Kabouter Jan, de oudlakijen van de harde kern Remco Ravenhorst, en de bedenker van de dreigspeurtocht Alwin zijn personen met te weinig kennis en hadden de verkeerde bedoelingen. Net als VriendenVanDeKuip, StadionOpZuid: 'omdat het plan en de bedoeling erachter niet deugden'
Misschien even wat context meegeven aan het begin van het artikel. Nu start er plompverloren een vraag- en antwoordspel zonder duidelijk verhaal erbij.
Ik ben niet compleet **********, hoogstens voor de helft, maar ik begrijp het geen reet van.