Primeur Bevestigd
dsc00435

1908.nl

Nieuws

[UPDATE] Stadion Feijenoord • VASF-bestuur weigert zich uit te spreken

Dennis

Woensdag 30 november jl. staken de aandeelhouders van Stadion Feyenoord, verenigd in de toepasselijke naam Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), de koppen bij elkaar. Er was voldoende te bespreken. Een verwaarloosd stadion, een forse schuld, een hoofdhuurder die ontevreden is en de Raad van State die Feyenoord City als onhaalbaar heeft bestempeld. Kortom, ingrediënten genoeg voor een boeiende avond. 

En dat werd het. Compleet met partijen die elkaar in de haren vlogen, gekonkel, opstappende leden en een opmerkelijke manier van besluitvorming. Een verslag.

De VASF kent bijna 600 leden, tezamen goed voor 1.600 aandelen. Daarmee is circa 35% van de Kuip in hun handen. Om klokslag half acht wordt de vergadering door voorzitter Corné Oostrom geopend. Ongeveer veertig mensen - voornamelijk mannen op leeftijd -  hebben de moeite genomen naar het Maasgebouw te komen. 

Applausmeter
Aan het begin van de vergadering worden in rap tempo een aantal besluiten genomen. Binnen een paar minuten worden bestuursleden gekozen en herkozen en wordt de kascontrole goedgekeurd. De manier waarop dat gaat, is opmerkelijk. Waar normaal gesproken wordt gestemd met briefjes of het opsteken van handen, gebruikt het VASF-bestuur een applausmeter om punten af te kaarten. Een klein applausje wordt als bindend beschouwd, waarna het volgende punt wordt ingebracht. Er is gek genoeg niemand die hiertegen bezwaar maakt. De apathische zaal lijkt de agenda te ondergaan. 

Goldman Sachs
Totdat de naam Goldman Sachs valt. En niet voor het laatst vanavond. De Amerikaanse zakenbank heeft nog 17,5 miljoen euro tegoed. Bij het horen van dit bedrag gaat er een zucht door de zaal. Het VASF-bestuur zegt een oorlogskas te hebben aangelegd, voor het geval dat het stadion failliet gaat. Deze kan dan worden aangesproken om de gang naar de Ondernemingskamer te maken en de betrokkenen aansprakelijk te stellen voor mismanagement. Derhalve wordt de verwachting uitgesproken dat dit niet zo’n vaart zal lopen.

Het bestuur zegt geen enkele zorg te kennen. Het stadion zal niet failliet gaan, want Feyenoord betaald huur en daardoor zijn er voldoende liquide middelen. Wel wordt geconcludeerd dat het eigen vermogen in vijf jaar tijd is gekelderd van vier miljoen positief naar een kleine twintig miljoen euro schuld. Verrassend genoeg ontstaat er geen levendige discussie over het beoordelingsvermogen en keuzes van beleidsbepalers. In plaats daarvan krijgt Feyenoord de zwartepiet toegespeeld.

Feyenoord
Allereerst wordt de club een gebrek aan loyaliteit verweten. Feyenoord wilde destijds niet langer meedoen met de gedurfde lening bij Goldman Sachs nadat de eerste vijf miljoen waren geleend en uitgegeven. Het stadion deed dat wel en zit nu alleen in het schuldenschuitje. Dat Feyenoord wegliep op het moment dat het spannend werd, wordt als niet chique bestempeld. Ten tweede had Feyenoord zich nooit uit het nieuwe stadion mogen terugtrekken. Wanneer de club het project simpelweg had gepauzeerd, zou de aflossingsclausule van de lening niet in werking zijn getreden. Feyenoord heeft met haar woordkeuze het stadion nu opgezadeld met sterk oplopende rente, aldus het bestuur. En ten derde vindt men dat Feyenoord te weinig huur betaald. Vijf concerten van Marco Borsato zouden meer opleveren dan zeventien eredivisiewedstrijden.

Leden stappen op
Nadat Feyenoord de volle laag heeft gekregen, wordt vanuit de zaal gevraagd of het VASF-bestuur voldoende kritisch is geweest op het Feyenoord City plan en de daarmee samenhangende leningen. Voorzitter Oostrom zegt dat het achteraf makkelijk oordelen is en dat het bestuur destijds moest koersen op de informatie die hen werd verstrekt. Een passant voegt hij daaraan toe dat het plan ook door een klein gezelschap is gekaapt en ondermijnd.

Op die laatste zin reageren enkele leden als door een adder gebeten. Dat er sprake zou zijn van een schreeuwende minderheid was een vast argument vanuit het Feyenoord City projectteam. De VASF-voorzitter spreekt in hetzelfde jargon en doet alsof de rapporten van de Rotterdamse Rekenkamer, de afwegingen van Feyenoord en de uitspraak van de Raad van State nooit hebben plaatsgevonden. Wat volgt zijn onsamenhangende bijdragen die worden gehinderd door teveel dossierkennis. Sprekers schieten van links naar rechts en verzanden dusdanig in details dat het merendeel van de zaal de draad al snel kwijt is. Gefrustreerd besluiten enkele leden de vergadering vroegtijdig te verlaten.

Al dan niet decharge
Het klapstuk van de avond moet dan nog komen: Het al dan niet verlenen van decharge. De VASF mag op 12 december a.s. een oordeel vellen over het functioneren van de stadiondirectie. Dit zal gebeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA), waarvoor alle aandeelhouders zijn uitgenodigd. Het VASF-bestuur stelt voor te koersen op het verlenen van decharge, wat betekent dat zij bestuurders niet aansprakelijk zullen stellen voor eventuele onbehoorlijke uitvoeringen van hun taken.

Vele aanwezigen fronsen hun wenkbrauwen. Is het stadion de afgelopen jaren niet financieel dusdanig uitgehold dat het zich nu op de rand van de afgrond bevind? Meerdere aandeelhouders stellen voor geen decharge te verlenen of in ieder geval te onthouden van stemming. Een goedkeurend applaus stijgt op in de zaal, evenredig aan hoe eerder bestuursleden zijn geïnstalleerd en de kas is goedgekeurd. Het grote verschil is dat het applaus dit keer niet als bindend door het bestuur wordt aangenomen.

Wat doet het VASF-bestuur?
Het is klip-en-klaar wat de zaal wil: Een afkeurend signaal richting de stadiondirectie middels het niet verlenen van decharge. Maar hoeveel sprekers hun zegje ook doen, er volgt geen volmondig ‘dit gaan we doen’ vanuit het bestuur. Met wollige volzinnen wordt handig om de hete brij heen gedraaid. En uiteindelijk wordt zonder besluit de vergadering gesloten. Want anders worden de gereedstaande bitterballen koud, aldus Oostrom.

En daarmee komt een einde aan een vermakelijke avond. Zal het VASF-bestuur op 12 december stelling nemen tegen de stadiondirectie? Wie het bestuur na afloop tevreden aan de bar ziet staat voelt hem al aankomen. Zij dronken een glas, zij deden een plas en alles bleef zoals het was.

UPDATE 16:38 • Naar aanleiding van onderstaande artikel (op basis van aanwezigen) hebben zich meerdere aandeelhouders bij de redactie gemeld. Zij zijn allen in de veronderstelling dat het bestuur heeft toegezegd zich te onthouden van stemming met betrekking tot het met verlenen van decharge aan de stadiondirectie. 

Legenda

Bevestigd Bevestigd
Betrouwbaar Betrouwbaar
Onbevestigd Onbevestigd
Gerucht Gerucht

Delen

Reacties

Leer het werkwoord betalen eens vervoegen man.
Complimenten voor de berichtgeving 1908 redactie, dit is nieuws wat van belang is voor de Feyenoord supporter maar al snel ondergesneeuwd raakt. Zeer teleurstellend hoe het VASF bestuur en een groot deel van de aandeelhouders zich opstellen. Ik heb al eens eerder betoogd dat er juridisch een zaak te maken valt voor bestuurlijke aansprakelijkheid, het is van belang dat de aandeelhouders zich nu uitspreken.
FTM: stel Er komt ooit een nieuw stadion? Blijft stadion en club dan gescheiden? Of worden ze dan meteen een? Want als dat het geval is snap ik dat Feyenoord niet wil inkopen maar mocht dat niet het geval zijn is het juist wel een goed moment om in te stappen, toch?
Nu ze op sterven na dood zijn zullen de eisen toch niet al te hoog zijn om eindelijk van Feyenoord weer naar Feijenoord te gaan?
Kan me niet aan de indruk onttrekken dat het bovenstaande verhaal wel klopt,
Maar dat het wel enigzins gekleurd is.
Omdat 1908, natuurlijk ook niet helemaal objectief is.
Maar los van alles.
Is het nu niet het ideale moment om het Stadion in eigen bezit te krijgen.
Nu kan je de bijkans failliete boel opkopen en in eigen beheer nemen.
Want links of rechtsom, betaal je toch mee aan de aflossing via een verhoging van de huur.
En bij goed beheer van je Stadion gaan alle inkomsten rechtstreeks naar de club.

Doe je t niet blijf je tobben
Waarom moet feyenoord een oud stadium in kopen? Wat is de meerwaarde van dit aankoop? Feyenoord heeft een moderne stadium nodig en de kuip is dat niet en ook met renovatie zal die niet voldoen aan de wensen. Daarnaast er is geen ruimte voor uitbreidingen. Kuip kopen is een mega slecht investering.
Reactie op de UPDATE, die aandeelhouders zijn zeker dezelfde 6 schreeuwers die standaard bij elke ALV geen decharge verlenen 🥲
Dus inprincipe heeft de BVO zijn eigen glazen ingegooid, wat een onkunde.
Zoveelste voorbeeld van wel beslissingen nemen maar geen verantwoordelijkheid. Dus als het mis gaat, de schuld geven aan anderen; in de geval de BVO Feyenoord. Daarbinnen zie je een zelfde gedrag bij de StiCo en is er nauwelijks een stellingname geweest van de VvF. Dat een catastrofe als Feyenoord-City géén consequenties heeft gehad voor beleidsverantwoordelijken is op deze manier verklaarbaar maar blijft onverteerbaar.
Ik heb dit al zoooooo vaak aangegeven: deze Stadion NV is niet instaat om ieder jaar 5, of zelfs 3, avonden ala Marco Borsato, of andere artiest, naar de Kuip te krijgen! Terwijl dat in Amsterdam jarenlang lang moeiteloos wel lukte. v,Merwijk is hier de GROTE schuldige aan omdat hij er alles aan gedaan heeft om m.n. MOJO en andere organisatoren te frustreren en tot wanhoop te drijven met idiote voorwaarden en bizarre huur- en/of ticketing prijzen. Want ieder van deze bedrijven begrijpt de aantrekkingskracht vd Kuip. En dan aan je leden vragen af te zien van aansprakelijkheid voor de bestuurlijke chaos is de overtreffende trap van arrogantie en in feite dus 'n schuldbekentenis.

@FTM > zo blijkt het tijdelijk ontbreken van 'n eventuele TD bij onze BVO kinderspel bij deze hersenloze bestuurs chaos. Gelieve hier rekening mee te houden in jullie immer negatieve commentaren
En godzijdank hebben we een Algemeen Directeur binnen de BVO die de deur ook dicht heeft gegooid voor het idiote plan om beide partijen om te bouwen tot 1 bedrijf!!! Dat zou namelijk direct een direct faillissement leiden
Hahaha wat een argumenten van jullie ook 😂😂
Zou het zo kunnen zijn dat ze in Amsterdam een stadion hebben dat veel beter geschikt is om dat soort concerten te organiseren. Een dan enzo zou daarvoor zo maar eens een voordeel kunnen zijn. Oh ja en als dat nieuwe stadion er wel was gekomen dan waren die concerten ook gewoon gekomen. Die afspraken stonden er namelijk gewoon al.
Voordeel van Amsterdam is Schiphol. Dit was het in ieder geval. Nu zij daar wat problemen hebben . Kan De Kuip toeslaan ?
Van Merwijk heb idd de Kuip aan de afgrond gebracht geen twijfel over mogelijk! Maar de stelling dat het ontbreken van grote concerten aan v. Merwijk te wijten zou zijn is klinklare onzin. Net als de overtuiging dat die concerteren zich vanzelf weer massaal aan zouden melden na v. Merwijk’s vertrek. DE reden dat Mojo de Kuip nu mijd heeft maar één reden en dat is het ontbreken van een dak!
Faillissement en Feyenoord neemt het stadion over voor weinig?
Je hebt schuldeiswrs die de waarde bepalen en zoals in het stuk.duidelijk staat, een faillisement wordt uitgesloten.
Dus de enige redding van stadion Feyenoord is om een huursverhoging op te leggen aan een ontevreden huurder? Als je nog 10-15 jaar met dit stadion door wilt, zal er echt flink geïnvesteerd moet worden waar kennelijk geen geld voor is.
Om te janken. Heeft de club überhaupt een alternatief nog?
Hoe gaan ze dat dan doen? Met welk geld en waar dan? Ze hebben niet de enige plek opgegeven.