yv202255a1a03589

VK Sportphoto

Nieuws

Van Merwijk: “Ik denk dat Feyenoord wel weer gaat denken aan een nieuw stadion”

Van de redactie

Jan van Merwijk stopt aan het eind van dit kalenderjaar als algemeen directeur van Stadion Feijenoord. Jarenlang was hij voorvechter van een nieuw stadion binnen het Feyenoord City project, waar recentelijk een streep door is gezet. Tegenover Perspectief deed de stadiondirecteur nog één keer zijn verhaal. 

“Het is voor iedereen klip en klaar dat er op korte termijn geen nieuw stadion gebouwd kon worden”, reageert Van Merwijk op het niet doorgaan van het project. “Dit vanwege de bouwkosten die na corona - en ook aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne -  enorm zijn gestegen. Daardoor is een erg onzekere bouwmarkt ontstaan, waarin geen enkele aannemer bereid is om nu een vaste prijs af te geven voor een bouwproject dat over enkele jaren wordt opgeleverd. Daar kan niemand wat aan doen”. 

Van Merwijk geeft aan in zijn laatste maanden nog druk te zijn met de afwikkeling van het nieuwe stadion. “Na het besluit van Feyenoord dit voorjaar om niet te kiezen voor renovatie maar ook om voorlopig niet te gaan voor een nieuw stadion, is het project ‘nieuwe stadion’ stilgezet en afgebouwd. Waar we nog mee bezig zijn is het afhechten van de contractuele afspraken met alle partijen waarmee we hebben samengewerkt, inclusief de vele adviseurs die bij het project zijn of waren betrokken. Ook aan de herfinanciering van de bruglening die we met Goldman Sachs hebben afgesloten wordt nog volop gewerkt”.

Toch lijkt de stadiondirecteur de bouw van een nieuw stadion niet helemaal uit zijn gedachte te hebben gezet. “Het project is nu on-hold gezet en kan op termijn - indien gewenst - weer opgestart worden”. Volgens Van Merwijk is daarvoor een gunstige uitspraak nodig van de Raad van State, waar recentelijk een zitting heeft plaatsgevonden en momenteel het bestemmingsplan wordt getoetst. “Onze inzet bij de Raad van State was om het bestemmingsplan van Feyenoord City, met daarin heel veel woningen die voor Rotterdam erg belangrijk zijn, onherroepelijk te krijgen. Ook willen we dat in dat bestemmingsplan de beoogde plek voor een nieuw stadion beschikbaar blijft. En andere plek in de stad komt volgens de gemeente niet beschikbaar”.

Volgens van Merwijk biedt een dergelijk uitspraak voordelen. “Zodoende kan er op korte termijn gestart worden met de bouw van woningen, aangezien daar nauwelijks bezwaar tegen is gemaakt. En hebben we in elk geval op termijn nog de mogelijkheid om een nieuw stadion te realiseren, Daarmee kan het huidige stadion-ontwerp, dat altijd zeer locatiespecifiek is, ook in de toekomst bruikbaar zijn”.

Van Merwijk denkt dat Feyenoord in de toekomst alsnog voor een nieuw stadion gaat. “Nieuwbouw op termijn blijft de beste optie. Dit was ook de uitkomst van het alternatieven-onderzoek dat Feyenoord onafhankelijk heeft laten uitvoeren. Dus ja, ik denk dat Feyenoord straks wel weer gaat denken aan een nieuw stadion. Al was het maar omdat de grenzen van de gebruiksmogelijkheden van de Kuip nagenoeg bereikt zijn en ook niet met veel geld  - wat er overigens niet is - valt op te lossen”.

Delen

Reacties

Het probleem van deze man is dat hij niet instaat is om het stadion, oud of nieuw, buiten het voetbal om te laten renderen. In zijn plan voor het nieuwe stadion zouden er minimaal 5,5x/j 'n uitverkochte Kuip zijn door concerten en 150.000 dagjes toeristen per jaar trekken ... Maar deze man is er verantwoordelijk voor dat organisatoren als MOJO geen zaken meer wilde doen met Feyenoord. Zo hebben er tijdens zijn bewind 12 jaar bij gezeten waar geen enkel fatsoenlijk concert heeft plaatsgevonden! Dat is verloren terrein aan m.n. JC Arena en die heb je niet zomaar terug met het bouwen van 'n veeeeeel te duur ander stadion. Zijn enige taak was om 'n stadion te bouwen waarmee de BVO € 25 milj/j aan extra inkomsten zou generen. Hij komt niet verder dan 'n break-even opbrengst met dit onzalige plan.
Ik vraag me ook af hoeveel Feyenoorders zich realiseren dat als we inderdaad naar deze nieuwe locatie zouden verhuizen, we daarmee het beste veld van NL opgeven ...??? Want dat veld komt namelijk in zo'n zelfde betonnen bak te liggen als in Amsterdam, Arnhem en bijv Sittard en we weten allemaal wat voor knollen tuinen dat zijn
Laatste stuiptrekkingen van deze gladjanus
En maar van jezelf blijven afkijken.....Feyenoord dit en Feyenoord dat.....De Kuip zelf moet inkomsten zoeken en niet afhankelijk zijn van 1 partij(Feyenoord). Zelf inkomsten genereren uit andere bronnen. Zelf onderhoud plegen en niet wachten tot iemand iets zegt. Het is nog steeds schandalig dat die ' nood tribunes ' er staan .Daar hadden allang echte tribunes kunnen staan. Het is nog steeds schandalig hoe de regenafvoer ( niet) werkt. Nu weer zeuren over energie kosten terwijl je aan de buiten kant van de Kuip zonnepanelen zou kunnen monteren.( Zoek een energie leverancier als partner)...innovatie./renovatie visie...maar daar ontbreekt het aan in een tunnelvisie naar een nieuw stadion...
Inkomsten genereren uit meerdere bronnen en een energieneutraal stadion waren juist belangrijke onderdelen in het plan van een nieuw stadion. Daar was men dus mee bezig. In het huidige stadion is het maar de vraag of dat kan. Is de constructie van het dak voldoende? We hebben in Alkmaar en Den Haag gezien dat zonnepanelen en een stadionsoap niet altijd een gelukkige combinatie is.
En ongetwijfeld is mijn op zoek naar meer huurders van de Kuip, maar gebruiksmogelijkheden zijn beperkt. Wil je dat oprekken op een manier dat zowel tijdens wedstrijddagen als erbuiten er voordeel mee behaald gaat worden, is er een grote investering nodig. De vraag is of die ooit terugverdiend kan worden.

Het echt noodzakelijke onderhoud had natuurlijk gepleegd moeten worden, maar ik snap prima dat je geen extra investeringen gaat doen in de parterre tribunes als je van plan bent 5 jaar later te vertrekken en deze dan af moet breken om de Kuip in originele staat terug te brengen.
Was gewoon een project van kijk eens wat ik allemaal heb geregeld ermoet iemand met hart en ziel instappen en ook al ben ik geen Rotterdammer moet het voor iedereen goed zijn.
In welk universum is de mening relevant van een functionaris onder wiens verantwoordelijkheid er drie (!!) stadionplannen zijn geflopt? Is er überhaupt een stadiondirecteur te vinden die dit op zijn kerfstok heeft?
Nog steeds komkommertijd? Ooh, oké.
Groot gelijk Jan, je bent voor mij een held. De enige die het tegen de kktokkies van het zogenaamde ruwe randje wilde opnemen. De BVO is bang, daarom spreken ze het niet uit, maar op termijn zal FeyenoordCity herstart worden en die kkcellen weggebrand worden.
Beste Schuurspons, (hoewel 'beste', volgens mij kan dit een heel stuk beter!)
Ik ben als sinds jaar en dag tegen het valse sentiment van het zgn. 'ruwe of rauwe randje'. Het is veel te vaak een misplaatst vrolijke weergave van asociaal gedrag. Dat de BVO er te weinig stelling tegen neemt, ben ik ook met je eens. Maar ja, wie durft zichzelf + partner en kinderen bloot te stellen aan het risico van opgefokte hoodies in z'n voortuin of erger?
Maar dat het megalomane Feyenoord City een goed plan was is onzin. Het was van meet af aan een te duur plan waarvan de businesscase angstvallig geheim gehouden werd. Toen toenmalig Algemeen Directeur Jan de Jong minimale financiële voorwaarden ging stellen aan het stadion, stond hij zo maar weer buiten, vanwege onoverkomelijke verschillen van inzicht met de RvC.
Er ligt met de plannen van 'De Moderne Kuip' een prima opzet voor een te vernieuwbouwen Kuip. De Superkuip van Volker-Wessels uit 2014 zou het uitganspunt kunnen zijn voor een toekomstig nieuwbouwplan.
Als de omstandigheden gunstiger zijn dan nu, zou je geactualiseerde versies van beide plannen moeten hebben liggen en die op basis van een realistische kosten-baten analyse met elkaar vergelijken waarbij de beide businesscases openbaar moeten zijn. Dan kan iedereen snappen welke keuze er wordt gemaakt en waarom dat gebeurt. Als regeren vooruit zien is, zou daar dus eigenlijk nu al werk gemaakt van moeten worden. Te beginnen met een stevige bezem door de verkalkte kliek binnen de Stichting Continuïteit Feyenoord waar na alle waarschijnlijkheid mensen veel te lang Feyenoord City er door hebben willen drukken. Op zijn minst zou deze borreltafelbende eens verantwoording moeten afleggen aan de echte en goedwillende achterban.
"Als de omstandigheden gunstiger zijn dan nu, zou je geactualiseerde versies van beide plannen moeten hebben liggen en die op basis van een realistische kosten-baten analyse met elkaar vergelijken waarbij de beide businesscases openbaar moeten zijn. " alweer een vergelijking? Nummer 33? Nee, zowel de BVO als Stadion Feijenoord zijn erover uit. Renovatie is suboptimaal.

Wij hebben als 'fans' ook helemaal geen recht op inzage van een actuele businesscase. Maar wat FeyenoordCity bewees, gezien de samenvatting en analyse van Deloitte en wat intelectuele voorstanders, was de businesscase zeer conservatief.
Ik denk het niet, van Merwijk. Het gaat nu om voetbal bij Feyenoord.
Als je naar de toekomst van deze prachtige club wil.kijken zal je toch een keer een stap moeten maken om te vernieuwen met een stadion dat weer een jaar of 70 mee kan gaan, en daarmee ook top evenementen kan binnenhalen.
Vernieuwen?? Nieuwbouw bedoel je natuurlijk. Want de Kuip gaat het echt geen 70 jaar meer volhouden
Een financieel gezonde club die wil groeien moet uiteindelijk denken aan grotere plannen. Plannen die kloppen en die niet de club om kan laten vallen zijn daarbij ook essentieel. De Kuip is niet te vervangen, maar ook niet te behouden in deze staat.
En dat allemaal vanwege diezelfde van Merwijk die het onderhoud on hold heeft gezet....dat we uberhaupt nog iets moeten lezen van die vent hier....die was bijna verantwoordelijk voor de ondergang van onze club