dsc00305

Nieuws

Afblazen van nieuw Feyenoord-stadion kost Rotterdam miljoenen

Dennis

Het afblazen van een nieuw Feyenoord-stadion heeft de gemeente Rotterdam miljoenen gekost. Het stadsbestuur bevestigd een kostenpost van circa 10 miljoen euro, zo is opgetekend door Dagblad010.

Het zal voornamelijk zogenaamde apparaatskosten over de periode 2019-2022. Dit worden ook wel organisatiekosten genoemd en betreffen noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, automatisering, materieel, huisvestiging en andere kosten voor het uitvoeren van organisatorische taken. 

Het stadsbestuur meldt dat er naast de 10 miljoen geen verdere schade is geleden, omdat het merendeel van de kosten door private partijen zijn gedragen. Het gaat daarbij vooral om Stadion Feijenoord en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Met name de N.V. Stadion Feyenoord kampt met een grote financiële strop, bijna 33,2 miljoen euro. Daarvoor is een lening aangegaan van 17,5 miljoen euro bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.  N.V. Stadion Feyenoord heeft momenteel niet de middelen om deze lening gestaag terug te betalen, waardoor de bank op papier de hand kan leggen op de Kuip.

De gemeente Rotterdam wordt minder hard geraakt en spreekt zelf over een te billijke schadepost. Het ambtelijke apparaat vindt de kosten te overzien en schrijft dit toe aan “een goede risicobeheersing, met de Position Paper als belangrijke spil.” De rekenmeester schetsen bovendien een beeld dat niet alle kosten voor niets zijn geweest. “Sommige doelstellingen die aan begin waren geformuleerd, zijn toch (deels) bereikt of er is een basis gelegd om deze alsnog te bereiken”, luidt de verklaring. De gemeente doelt daarmee op materiële baten, zoals het realiseren van concrete projecten (mobiliteit), strategische verwervingen (alle bedrijfspanden op het industrieterrein naast de Veranda) en het bemachtigen van subsidies van andere overheden. “Maar ook de immateriële baten zoals het opbouwen en verdiepen van netwerken, de bekendheid met het project en de samenwerking met andere (markt)partijen zijn resultaten die bruikbaar zijn voor het vervolg”, aldus de gemeente.

Delen

Reacties

Dit is 1 van de redenen waarom de BVO nooit meer geholpen zal worden door de gemeente om renovatie van De Kuip te bewerkstelligen.
Stop Feijenoord City.

Renoveren had al lang klaar moeten zijn. Stelletje megalomane bouwmafiosi.
40 miljoen. Daarvoor had De Kuip al voor de helft gerenoveerd en uitgebreid geweest 🤡. Dure tunnelvisie dit.
Daar had je idd de CM weg van voor kunnen verleggen (wat nodig is bij renovatie). In 2013. Zonder inkomsten.
Dat voor de plannen in derde termijn (na de troika Gudde-Van Merwijk en de troika Bontes) werd gekozen, was eigenlijk heel logisch. Door de ambities van stadion en club te koppelen aan de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, kon er meer draagvlak worden gecreëerd (zoals dat zo mooi heet 😉) Voorwaarde is wel dat je dan met goede plannen komt en dat was met name het megalomane stadion dus nadrukkelijk niet.
Dat was het 'pakkie an' van stadion nv en de BVO. Nu wordt dus ook verklaarbaar dat de gemeente de ziekte in had toen, véééééél te laat de BVO de stekker uit de onzalige plannen trok. Al had de gemeente misschien zelf eerder een kritische houding aan kunnen/moeten nemen t.o.v. dat deel van de plannen waarvoor ze niet verantwoordelijk was. Dat in deze mislukking oud-burgemeester Opstelten als bestuursvoorzitter van de StiCo een duidelijke verantwoordelijkheid heeft, maakt de uitkomst extra pijnlijk.
Al met al, mag de conclusie zijn dat de vaak verguisde troika met Gudde en Van Merwijk nog het beste werk geleverd heeft. Als toen alle betrokken het hoofd koel gehouden had en had gevraagd om met een aangepast plan te komen dat ± 15 tot 20 % goedkoper was, had de Superkuip die Volker-Wessels in tweede instantie ontwikkeld heeft, er nu al gestaan. Op sentimentele gronden zou ik een vernieuwbouwde Kuip het allermooist vinden, maar als een nieuw stadion in de stijl van bovengenoemd plan, de club veel meer mogelijkheden biedt, heeft dat nog steeds mijn instemming. Het verleden is prachtig maar de toekomst moet dat ook kunnen zijn.
Al dat gelijk halen van de tegenpartij is een beetje vermoeiend. Het plan is gesneuveld omdat de bouwkosten in twee jaar tijd gigantisch de pan uit gerezen zijn door enerzijds Covid en anderzijds de oorlog in Oekraïne. Ieder ander plan dat in die periode in ontwerp geweest was, zou tegen dezelfde strop aangelopen zijn. Daarnaast zijn bouwers momenteel enorm huiverig om risicodragend in projecten van deze omvang te stappen (dus grote meerprijs), en heeft Feyenoord de portemonnee niet om die risico's te dragen.
Het is dus erg makkelijk om te reppen van een megalomaan plan dat vanaf het begin onhaalbaar was, omdat het (om heel andere redenen dus) niet haalbaar gebleken is. Maar alle luchtfietserij over dat andere plannen beter waren is klinkklare onzin. Die waren even onhaalbaar (naast dat de SuperKuip van VolkerWessels helemaal niet mooi was).
Al die vergelijkinen met voriggaande projecten gaan mank. Alles strande bij het Voor Ontwerp, dat is de fase voor het Definitief Ontwerp en het DO is de fase voor het technisch ontwerp. FeyenoordCity strande bij het TO.

Met name om wat jij zegt Grover... onverwachtte effecten op de inflatie. Dat i.c.m. een AD die werd wegbedreigd en een andere AD die het daardoor niet aandurfde om zich publiekelijk te commiteren. In de zomer van 2022 was de bouw namelijk nog springlevend.
Leuk dat je je opmerking onderbouwt met een optocht aan afkortingen. Zo wek je de indruk van deskundigheid maar omdat geloofwaardig te doen kun je beter inhoudelijk reageren.
Het eerste plan is gesneuveld omdat het financieel niet uitvoerbaar zou zijn, het tweede plan bleek uiteindelijk technisch niet uitvoerbaar. Het feit dat beide plannen in eerdere fase sneuvelden dan het Feyenoord City-project maakt de uitkomsten idd verschillend maar dat sluit op zich niet uit dat de plannen helemaal niet vergeleken kunnen worden. N.B. Zelfs als de Superkuip van VW 25 á 30 % kostenoverschreding t.o.v. de geraamde kosten van het eerste ontwerp met zich zou hebben meegebracht was het nog een stuk goedkoper dan het Feyenoord City plan uiteindelijk bleek te zijn.
@KeesPijl , het verschil in 'inhoud' van die fases is dat je pas bij TO meer zekerheid hebt over de daadwerkelijke kosten. Daarnaast gaat het niet om het absolute getal, maar de marktwaarde op hetzelfde moment. De Arena had bijv. op hetzelfde prijspijl datum (beoogde oplevering) van FeyenoordCity meer per stoeltje gekost en onder bepaalde aannames zelfs in totaal meer.
Het was echt al voor 2020 (Covid) duidelijk dat de aannames bij het ontwikkelen van jet Feyenoord City-stadion niet deugden en dat het realiseren ervan veel duurder zou uitpakken met alle gevolgen voor de exploitatie van het stadion. En Feyenoord heeft al in oktober 2021 aangegeven de plannen te gaan heroverwegen. En toen was al duidelijk dat dit zou gaan betekenen dat de BVO eindelijk (!!!) de plannen af zou blazen. Dat is dus nog maanden voor de Russische inval in Oekraïne.
Of de Superkuip van zo'n 10 jaar mooi of lelijk was, is een kwestie van smaak dus per definitie een kulargument. Persoonlijk vond ik het van alle ontwerpen nog het mooiste en (helaas) ook mooier dan de uitvoeringen van een vernieuwbouwde Kuip. En over de Kuip gesproken, van binnen nog steeds formidabel maar van buiten niet meer om aan te gluren. Door de verbouwing van midden jaren 90 is er van het oorspronkelijke ontwerp van Leendert van der Vlugt helemaal niets meer over. Het ziet er nu uit als een van oud ijzer gefabriceerde fietsenstalling die uit zijn krachten gegroeid is. Onwaardig voor de club en ook voor de stad die een prima reputatie heeft als het gaat om fraaie moderen archtitectuur.
2021 is dus na de invloeden van Covid op de bouwprijzen. Dat de inval van Oekraine daar nig overheen gekomen is was de definitieve doodsteek. Voor die eerste inflatieronde hebben consistent alle partijen met verstand van zaken hun zegen gegeven aan het plan. De enigen die destijds structureel twijfels geuit hebben, deden dat namens de Aat van Herk belangenvereniging Stadion op Zuid. Daar is nooit onderbouwd uitgekomen waarom het niet zou kloppen (omdat ze dat niet konden onderbouwen, er was immers niets mis met de businesscase).
Mooi of lelijk valt inderdaad niet over te twisten, maar je haalt zelf "de stijl van" dat stadion aan. Dus daar haak ik op in dat ik liever een andere stijl zie.
Ze hebben hun zakken toch al gevuld. Ze doen alsof het niets is.
Het kost nog veel en fast elke wedstrijd geld kosten .
Ze kunnen een hele film maken over deze soap. Inn3 delen netals Lord of the Rings
Verkeerde kop. Het afblazen van het project heeft Rotterdam geen miljoenen gekost, maar het starten ervan.
Ach dat nieuwe stadion had er jaren geleden al moeten staan, dan was het het koopje van de eeuw geweest. Teveel mensen die zich er mee bemoeien en te veel machtsspelletjes hebben dit allemaal tegen gehouden, alles heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord niet verder kon groeien.
Als je bedoelt dat de organisatiestructuur te complex is voor zo’n traject, dan ben ik het met je eens.
Wat is de meest voor de hand liggende optie nu het stadion de schuld niet kan afbetalen?

Alle huidige aandeelhouders (incl. certificaat houders) moeten bijdragen aan een nieuwe equity ronde om te herstructureren en te investeren in de toekomst?

Dat lijkt onwaarschijnlijk wanneer je naar de verschillende soorten aandeelhouders en belangen kijkt.

Nieuwe aandeelhouders aantrekken tegen nieuwe voorwaarden waardoor de oudere verwateren in belang en rechten?

Dat zou kunnen aan de hand van nieuwe investeerders of feyenoord. Dat lijkt me wel lastig omdat je dan oud en nieuw combineert wat betreft rechten, plichten en visie.

Verkoop van de aandelen / assets aan nieuwe eigenaar?

Waarschijnlijk zal er in de loan agreement met GS opgenomen staan dat zij een pandrecht hebben op het stadion. De schuld zal meegaan met een verkoop. Dan is feyenoord (dan wel icm een andere partij) de meest logische koper.

Wie weet hier meer van?
Stadion kan huidige schuld niet betalen door de afspraken met GS. Als lening geherfinancierd kan worden is er volgens mij geen probleem meer.